Hukommelsens Verden

–  af Mikkel Urup, VizioNizer

Dit vigtigeste redskab til at løse alle dine problemer i din dagligdag er din hukommelse…! Hver eneste gang du løser et problem bruger du din erfaring til at vurdere den konkret situation du er i. Hvor godt du løser alle de udfordinger du møder i dit liv er i høj grad afhængigt hvor godt din hukommelse er “smurt”. Hvis din hukommelsen f.eks. er langsom vil det direkte påvirke både din reaktionshastighed og også kvaliteten af dine løsninger. Kvaliteten af din hukommelse vil med andre ord have en afgørende betydning for alle aspekter af dit liv.

Hvis du er nysgerrig på sig selv og hvor god din hukommelse er, kan du herunder lave forskellige 4 analyser af din hukommelse! Alle analyser er gratis at lave. Hver analyse tager kun et par minutter og proceduren er 100% anonym. Du får resultatet af dine analyser med det samme. God fornøjelse 👍

1. Test din Sanse Hukommelse

Hukommelsen indeholder alle dine sanseoplevelser! Det vil måske overraske dig at din hukommelse er komplet, den indeholder alle de hændelser du har oplevet komplet med samtlige sanseoplevelser. Det betyder dog ikke at du lige nu er i stand til at få adgang til alle disse informationer. Men de er der! De kan findes detaljeret under f.eks. hypnose og du kan faktisk også komme hen til at kunne bruge din fulde hukommelse i vågen tilstand. Du kan lave en test her på 5 minutter der med det samme viser dig hvor god adgang du har til sanseoplevelserne i din hukommelse.


2. Test din Emotioelle Hukommelse

Erfaringer er kun så værdifulde som vi har forstået dem! Voldsomme hændelser i ens liv kan uanalyseret alene fortælle en at der er ting man skal holde sig fra…. Man var under for stort pres enten emotionelt eller fysisk i situationen til at man fik fordøjet det der skete, og derfor har man efterfølgende fået en generel reaktion på visse ting i stedet for en specifik forståelse… Du kan her teste i løbet af et par minutter hvor meget du emotionelt påvirkes af fortiden.


3. Test din Specifikke Hukommelse

Hvor er hullerne i din hukommelse? Der er visse hændelser i dit liv som du helt sikkert har oplevet men som du måske ikke har adgang til. Enten kan du finde disse informationer eller også kan du ikke…. I denne test kan du konstatere hvor “hullet” din hukommelse er…

Testen tager kun et par minutter og du får en herefter med det samme et billede af hvor god du er til at søge i din hukommelse og finde specifik information.


4. Test din Generelle Hukommelse

Hvad styrer din reaktionshastighed? Hvor god er du til til at finde generel information i din hukommelse? Denne evne har rigtig meget at gøre med din reaktionshastighed i din hverdag. Du bliver i livet udsat for problemer som ofte kræver både hurtige og fornuftige løsninger. Disse løsninger udarbejder du primært baseret på din generelle erfaring. Lav denne test som kun tager et par minutter som viser din generelle evne til at bruge din hukommelse.


Flere artikler om hukommelse:

Hukommelsens Uløste Mysterier – Læs artiklen her