Hvad er “Personlig udvikling” ?

–  af Mikkel Urup, VizioNizer

Gratis personligt råd her – Test dig selv her

Personlig udvikling er noget der sker hvad enten du vil det eller ej! – Hvordan du har det og hvordan din forståelse er af dig selv og den verden du eksisterer i, bliver enten bedre eller værre. Din tilstand er, som fint beskrevet i buddhismen, i en konstant forandring.

Men hvilke veje kan positiv personlig udvikling opnås? – Og positiv for hvem? Vil vi gerne fokusere på at individet fuldbyrder sine inderste drømme eller blot bliver en “god samfunsborger”, et “godt” forudsigeligt tandhjul i samfundets myretue?

Nogle vil argumentere at individuelle mål ikke altid er acceptable, og at de enddog skal reguleres politisk… Andre vil argumentere at friheden skal være absolut til at søge sine egne veje og finde sine egne personlige sandheder. Begereber som religionsfrihed og ytringsfrihed har sit udspring i retten til at se verden udfra et personligt synspunkt.

Respekten og forståelsen for andres ret og ønske om at søge samme frihed som man ønsker for sig selv, er måske selve grundstenen for begrebet civilisation.

Selvom man således kan ønske at definere og begrænse hvorhen menneskeheden og det enkelte individ skal udvikle sig, er det interessant at konstatere at der inde for alle former for personlig udvikling er nogen enkle fællestræk for hvad der er fremmende for personlig udvikling.

Gratis personligt råd her – Test dig selv her

Uddannelse

Hvis vi forudsætter at et område livet allerede er reelt forstået kan denne forståelse videregives, dette kunne vi forenklet kalde “uddanelse”. Kvaliteten af uddannelse afgøres af hvor relevant indholdet er, hvor korrekt det er og hvor godt det formidles. Uddannelse som giver individet mulighed for at tilegne sig principper, ikke som udenadslære, men som reel personlig forståelse, vil være en direkte vej til reel positiv personlig udvikling.

Gratis personligt råd her – Test dig selv her

Rådgivning

Hvis vi antager at en person har reel knowhow om et område af livet og også har gode resultater med at løse problemstillinger i dette område, må vi antage at denne person vil være i stand til at rådgive kvalificeret til en person med lignende problemstillinger hvis personen vel og mærke kan formidle sine råd så de kan modtages af den person som skal rådgives. Rådgivning har den svaghed at personen der rådgives ikke nødvendighed efterfølgende er i stand til selvstændigt at løse sine problemer, men bliver afhængig af vedvarende efterfølgende rådgivning. Ideelt er en person der rådgives således på sigt i stand til efterfølgende selvstændigt at løse sine problemer.

Gratis personligt råd her – Test dig selv her

Terapi

Centralt for al menneskelig forståelse er en forudgående nysgerrighed, erkendelsen af at der er noget man ikke ved og lysten til at vide mere. Uden den helt basale indsigt af “at der er noget man ikke ved“, kan man reelt ikke blive mere klogere…

En primær barriere for ens selvforståelse er, at de ting man i særdeleshed kan have behov for at udforske og forstå om sig selv, er for tæt på følelsesmæssigt. Ens blinde vinkler er i områder hvor man har oplevet smertelige emotionelle følelser eller enddog fysisk smerte. Dette vil gøre, at man reelt ikke er i stand til at tænke rationelt i disse områder af livet.

Denne hæmsko gør sig jo oftest gældende, og forårsager at man reelt er fastlåst, og derfor kan have gavn af et anden person guider en igennem et område, hvor man selv ikke kan se klart. Det er vigtigt, at målet for en sådan vejledning er, at gengive personen evnen til at være afslappet i det “betændte område” og gengive personen vedkommendes egen evne til at drage egne konklusioner og nå frem til egne erkendelser.

Målet er at forbedre en persons kommunikation med et vanskelligt område, enten i fremtiden, nutiden eller i fremtiden. Med andre ord; personens evne til at direkte observere og være i noget forbedres til et punkt hvor personen er i stand til at favne det helt og f.eks. ikke på forhånd har givet op. En primær faldgruppe i denne proces er, at en terapeut/rådgiver/coach forsøger at tænke for personen og enddog handle for personen. Det er vigtigt at slutresultatet er, at personen selv er herre i eget hus og tænker og handler helt selvstændigt.

Ideelt set udvikler vi os naturligt positivt igennem hele livet, men nogen gange går det alt for hurtigt og under alt for voldsomt pres, vi får med andre ord ikke fordøjet tingene og man kan sige at at der kommer “klumper” og “knuder”….

Følgende 4 postulater om terapi er i følge mine observationer basale og centrale i alle former for terapi der reelt gør en forskel.

Den mest grundliggende form for terapi opstår i praksis i det præcise øjeblik, hvor man er sikker på at være forstået af en anden person.

Hvis man kan fortælle en anden om det værste man selv har gjort, uden at blive fordømt af vedkommende, kan man herefter relativt nemt tilgive sig selv.

Hvis man virkelig kan få en anden person til at forstå og rumme det værste man selv har oplevet, kan healingen starte og vil tilmed ganske oftest være overraskende hurtig.

Det en person finder ud af om sig selv, er uendeligt gange mere værdifuldt , end det personen bliver fortalt om sig selv af en anden.

Disse 4 punkter er måske ikke at se som absolutte sandheder, men i hvertfald som “praktiske sandheder”, i særklasse brugbare at navigere efter.

Ideelt set udvikler vi os naturligt positivt igennem hele livet, men nogen gange går det alt for hurtigt og under alt for voldsomt pres, vi får ikke fordøjet tingene og man kan sige at at der kommer “klumper” og “knuder”. Alt kan forbedres gradvist. Rådgivning, coaching og terapi går ud på, i personens eget tempo, at løsne op for disse barrierer for kreativitet, humør og overskud.

Personlig udvikling” er mest af alt en individuel rejse… Så hvad ville for DIG være et vigtig personligt trin i retning af af personlig udvikling ? 🙂 (Skriv gerne til mig på mikkel@urup.dk) eller via mesenger her

Mikkel Urup, VizioNizer 6. 12.2022

– Rådgivning der gør en forskel