Kampen om sandheden

Spiritualis enim
(argumenter for et spirituelt verdensbillede)
Nam corporis
(argumenter for et ateistisk verdensbillede)
Der findes tilfælde hvor folk har set en sjæl, forstået som en sansning af noget levende, der ikke havde en fysisk kropDer er ingen der har set en sjæl, der er mange der fejlagtigt tror de har oplevet noget, som ikke var forklaret ud fra fysisk baserede årsager.
Reelt lyder evigt liv faktisk som en evig belastning, ansvar og en enorm byrde.Begrebet sjæl er muligvis opfundet, fordi folk er bange for døden
Det er aldrig bevist, at hjernen rummer eller skaber bevidstheden. Blot fordi sjælen oftest har til huse i hovedet, betyder det ikke at sjælen er en del af hjernen. Hvis man ødelægger hjernen, er infrastrukturen – hvor igennem sjælen normalt holder sig i kommunikation med kroppen – ødelagt. Det svarer til en mand der sættes i land på en øde ø, han eksisterer stadig, men har nu stærkt begrænsede muligheder for at kommunikere.Det er ikke logisk at antage, at hjernen ikke er sædet og oprindelsen for tankevirksomhed. Hvis man ødelægger hjernen ophører eller mindskes tankevirksomhed.
Hukommelse lagres ikke i hjernen. Informationsstrømmen fra sanserne bevæger sig koncentreret igennem hjernen, men i princippet ligesom resten af kroppen. Hjernens struktur har slet ikke kapacitet til rudimentær lagring. Der er aldrig bevist, at hjernen indeholder blot en enkelt registrering af en enkelt oplevet hændelse, med alle dens sanseindtryk.Hukommelsen lagres i hjernen, vi ved bare ikke hvor og hvordan. Blot fordi vi intet ved om dette, er det ikke dermed bevist at det ikke er sådan. En skønne dag finder vi sandsynligvis ud af hvordan hukommelsen lagres i hjernen.
Hvis begrebet sjæl er faktuelt, er det ikke dermed fastslået om sjælen starter med at eksistere, eller altid har eksisteret.Sjælen har aldrig eksisteret og kommer aldrig til at eksistere.
Den frie vilje findes, ligesom at der findes stimulus respons, forekomsten af det ene udelukker ikke det andet.Den frie vilje findes ikke, alle tanker er forudgået af en stimulus, som der reageres på i forhold til modtagne tidligere indtryk. Tankeprocesser er automatiske og der er ikke mulighed for at stoppe op og tage et reelt frit valg. Alle vores valg er resultatet af det der er sket i fortiden og det der sker i nutiden som vi reagerer på. Den frie vilje er en illusion.
Det som er bevidst om at være bevidst er sjælen. Bevidsthed er noget fundamentalt enkelt.Bevidsthed er et begreb som er resultatet af en enorm kompleksistet.
Sjælen kan eksistere uafhængigt af et fysisk legeme.Når det fysiske legeme forgår forsvinder ”sjælen”.
Materie har ikke nogen vilje, det er kun noget levende, som har vilje. Viljen driver organismer til fortsat eksistens, det levende ingrediens kaldet vilje, er ikke fysisk men manifesterer sig fysisk.Vilje findes ikke som sådan, men er noget tilsyneladende baseret på komplekse fysiske omstændigheder.
Livets opståen som en tilfældighed er en teoretisk umulighed. Chancen for at noget meget kompleks skulle opstå er statistisk tilstede, men chancen for at noget der tilfældigt opstår (DNA) umiddelbart bagefter skulle udvikle en drift til at bibeholde og udvikle sin egen form og eksistens er en statistisk umulighed.Livets opståen er et resultat af en kompleks evolution af tilfældige omstændigheder, et mønster uden vilje. Vilje og selvopholdelsesdriften er en tilsyneladenhed, reelt findes de ikke, da materie fundamentalt set ikke ønsker sig noget og er ligeglad om det fortsat eksisterer eller i hvilken forfatning det er i.
Det fysiske univers er resultatet af et åndeligt fænomen, det åndelige står over det fysiske. Hvis det åndelige af og til gennemtvinger fysisk uforklarelige hændelser, såsom telepati, telekinese eller lignende hvor det åndelige altså trodser de fysiske love, må det det kunne sluttes, at hvis det åndelige kan stå over det fysiske i nogle tilfælde, er det sandsynliggjort at det åndelige kunne være selve skaberen af det fysiske univers.Det fysiske univers er resultatet af fysiske forudsætninger som ikke er baseret på noget ”ikke-fysisk”. Det fysiske univers kan heller ikke påvirkes af noget ”ikke fysisk”.
Definitioner:Sjæl: En ikke fysisk selvbevidst eksistens som kan manifesterer sig fysisk.Liv: En organiseret materie som styres af en drift og trang til fortsat eksistens af en bestemt form. En traktor fortsætter med at være en traktor men den har ingen trang til det, når den går i stykker er den ligeglad. En celle ønsker både igennem formering, metabolisme, etc. at sikre sin fortsatte eksistens.Bevidsthed: En observationsenhed som ved at den opserverer til forskel fra en opservationsenhed der blot registererer, f.eks. en lydoptager. Definitioner:Sjæl: Et fiktivt begreb der dækker over endnu ikke afklarede fænomener der vedrører specielt menneskers tankeliv.Liv: En organiseret materie som styres af en tilsyneladende drift og trang til fortsat eksistens af en bestemt form.Bevidsthed: En observationsenhed som reagerer på det den registererer.
Mikkel Urup, 2012