Positiv mental energi

– foto og tekst af Mikkel Urup

Positive tanker kan opnås ved bevidst at rette sin opmærksomhed mod løsninger fremfor barrierer, muligheder fremfor begrænsninger. Skab den verden du ønsker, fremfor blot at leve i verden som den er nu. Mange vil tænke at de ikke kan gøre en forskel, men selv hvis alle bare gør en lille bitte forskel, er det samlet set en stor forskel. Positive tanker er det som kan få en idé til at spire…

Et samfunds værdier kan opgøres på mange måder, men den reelle værdi skal ses i de menneskelige faktorer.
Graden af optimisme og tro på fremtiden i befolkningen
er den reelle værdi af det pågældende samfund.